kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Za nami debata nad raportem o stanie gminy oraz sesja absolutoryjna

Za nami debata nad raportem o stanie gminy oraz sesja absolutoryjna

Data powstania: 2021-07-07 15:23
Data modyfikacji: 2021-07-07 15:26

Raport o stanie gminy za 2020 rok rozpatrywany był na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności…

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Kobiór zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Przeprowadza się nad nim debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą zabierać również głos Mieszkańcy o ile wcześniej ten fakt zgłoszą do Przewodniczącego Rady Gminy.

W dniu 30 czerwca br. po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok Rada Gminy przeprowadziła głosowanie udzielając jednogłośnie Wójtowi wotum zaufania.

 

Czym jest absolutorium?

To jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Wójt przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna przedstawia w tej sprawie własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla wójta. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje. Jest to organ kontrolno-nadzorczy.

Jak to odbyło się u nas? Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Następnie przedstawiła Radzie Gminy wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej.

W efekcie, na sesji absolutoryjnej, uchwała o zatwierdzenie obu sprawozdań została przyjęta jednogłośnie.


Autor: Ryś Marcin
Ilość wyświetleń: 380


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór