Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny program wymiany kotłów

Gminny program wymiany kotłów

Data powstania: 2019-12-30 13:18
Data modyfikacji: 2019-12-30 13:28

W 2020r. kontynuujemy program dofinansowania wymiany starych kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe, elektryczne lub pompy ciepła.

W dniu 12 grudnia 2019r. Rada Gminy Kobiór uchwaliła Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020.

Program zakłada dofinansowanie do 50 % kosztów wymiany, maksymalnie 5.000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego mieszkalnego.
Nie dofinansowuje się montażu kotłów na paliwo stałe ani kotłów "przenośnych" typu koza itp.

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 31 lipca 2020r., w sekretariacie Urzędu Gminy. 

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco według daty wpływu, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Druki dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. 16) lub można je pobrać (TUTAJ)

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:  
a) w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie  o stwierdzeniu nabycia spadku,
b) kosztorys lub wycenę zawierającą, wykaz prac przewidzianych do realizacji w ramach złożonego wniosku wraz z wartością brutto prac;
c) zdjęcie aktualnego (istniejącego) źródła ciepła.

Po weryfikacji wniosku zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie. Istotne jest również to, że dokumenty potrzebne do rozliczenia i faktury za wykonaną pracę nie mogą być wcześniejsze niż data podpisania umowy z Gminą.
Po podpisaniu umowy i wykonaniu prac należy złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o wypłatę, najpóźniej do 20 listopada 2020r. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy (pok 16) lub można go pobrać (TUTAJ)

Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza dokumenty, wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację tj:  
a) rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy zawierający koszty inwestycyjne objęte dotacją, wystawiony na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości.  W przypadku faktur zagranicznych dodatkowo tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
b) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru końcowego) wystawiony i podpisany przez Wykonawcę nie później niż do 20 listopada 2020r,  
c) kopia końcowej opinii kominiarskiej


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 2422


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór