kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


KORONAWIRUS (COVID-19)


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne

Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie proekologiczne

Data powstania: 2021-01-19 13:37
Data modyfikacji: 2021-01-19 13:45

W dniu 29 grudnia 2020r. Rada Gminy Kobiór uchwaliła Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021.

Podobnie jak w latach ubiegłych Program zakłada dofinansowanie do 50 % kosztów wymiany, maksymalnie 5 000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego mieszkalnego.

Nie dofinansowuje się montażu kotłów na paliwo stałe ani kotłów "przenośnych" typu koza itp.

Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021r., Urzędzie Gminy.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco według daty wpływu, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie urzędu lub można go pobrać TUTAJ

Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
   a) w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku TUTAJ. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie  o stwierdzeniu nabycia spadku,
   b) zdjęcie aktualnego (istniejącego) źródła ciepła.

Po weryfikacji wniosku zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie.
Dokumenty potrzebne do rozliczenia i faktury za wykonaną pracę nie mogą mieć daty wcześniejszej niż data podpisania umowy z Gminą.

Po podpisaniu umowy i wykonaniu prac należy złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o wypłatę dofinansowania, najpóźniej do 20 listopada 2021r. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy lub można go pobrać TUTAJ.

Do wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca załącza dokumenty, wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację tj:
   a) rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy zawierający koszty inwestycyjne objęte dotacją, wystawiony na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości. W przypadku faktur zagranicznych dodatkowo tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
   b) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru końcowego) wystawiony i podpisany przez Wykonawcę nie później niż do 20 listopada 2021r,
   c) końcowa opinia kominiarska
   d) protokół odbioru instalacji gazowej wystawionego przez uprawniony podmiot -  w przypadku zmiany systemu ogrzewania związanego z montażem urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym,
   e) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
   f) zdjęcie nowego źródła ciepła.

Dokumenty zostaną zwrócone po wykonaniu potwierdzonej urzędowo kopii.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 2353


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór