kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Metropolitalny Fundusz Solidarnościowy szansą na zmiany w centrum Kobióra

Metropolitalny Fundusz Solidarnościowy szansą na zmiany w centrum Kobióra

Data powstania: 2018-03-27 07:32
Data modyfikacji: 2018-03-27 07:40

I. Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego
Od chwili odzyskania samodzielności administracyjnej w 1991 roku, przebudowa układu komunikacyjnego centralnej części Kobióra, była tematem stale powracającym w dyskusjach samorządowców i mieszkańców. Powszechnie panowała zgoda, że ulica Kobiórska pokryta betonowymi płytami jeszcze w okresie przedwojennym wraz z "kontrowersyjną" wiatą przystankową z lat 60-tych, zdewastowanym parkingiem przy restauracji "Pod Sikorką" oraz niekontrolowanym systemem parkowania samochodów, wymaga uporządkowania i przebudowy.
Podejmowano próby uspokojenia i uporządkowania ruchu na tym obszarze, lecz jak na razie udało się tylko doprowadzić do budowy "ronda" w 2004 roku i zamknięcia w 2007r swobodnego wjazdu w ulicę Kobiórską od strony Tychów. Głównym problem były nieuregulowane sprawy własnościowe oraz brak wystarczających środków finansowych na ten cel. Do tej pory największe środki budżetowe gminy oraz wsparcie zewnętrzne, były kierowane na pilne zadania infrastrukturalne związane z gospodarką wodno-ściekową i bieżącym utrzymanie dróg. W kolejnych budżetach zawsze dominowało stanowisko, że choć CENTRUM służy wszystkim mieszkańcom, to na rewitalizację musi poczekać.
 Punkt zwrotny nastąpił na przełomie 2017 i 2018 r. W grudniu ubiegłego roku po wielu latach starań gmina uzyskała prawo własności do gruntów na placu przed Sikorką na podstawie decyzji komunalizacyjnej wojewody. Od lipca 2017 r nasza gmina weszła w skład Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii .W lutym bieżącego roku w ramach GZM został utworzony tzw. Metropolitalny Fundusz Solidarności wspierający mniej zamożne gminy. Jego celem ma być m.in. niwelowanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Z tego funduszu nie skorzystają duże miasta jak Katowice, Gliwice, Tychy czy Zabrze, które zrezygnowały z dofinansowania. Kobiór na realizację trzech inwestycji może liczyć na wsparcie rzędu 3 mln 170 tys. zł. Dzięki tym środkom centralna część gminy może w krótkim czasie odmienić swój wizerunek.
W chwili obecnej nie możemy jeszcze przedstawić szczegółów planowanych rozwiązań technicznych, gdyż trwają intensywne prace projektowe konsultowane w trybie nadzwyczajnym z Radą Gminy. Poprzestanę zatem na krótkim opisie celów i planowanych zamierzeń.
1. Obszar terenu obejmujący skrzyżowanie ul. Centralnej, starej drogi Kobiórskiej i parkingów przed restauracją "Pod Sikorką" będzie stanowił po przebudowie tzw. Metropolitalny Węzeł Przesiadkowy;, stara wiata przystankowa będzie wyburzona, a w jej miejscu pojawi się nowy obiekt wraz z zadaszeniem na rowery oraz sanitariat ogólnodostępny wyposażony w czujniki i sygnalizację niewłaściwego funkcjonowania.


2. Przed restauracją "Pod Sikorką" powstanie więcej miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, dostawczych oraz dla autokaru (będzie jednak obowiązywał zakaz wjazdu ciężkich pojazdów transportowych). Przez ten obszar zostanie również przeprowadzona jednokierunkowa droga zbiorcza, obsługująca zabudowę południową ul. Centralnej. Będą tu również miejsca dla cumowania rowerów a w przyszłości stacja wypożyczania tzw. "roweru metropolitalnego". Powyższe jest związane z planami budowy ścieżki rowerowej o wysokim standardzie od strony Tychów w kierunku Pszczyny, poprzez obecny plac parkingowy i "Starodroże". Sama idea Metropolitalnego Węzła Przesiadkowego polega na tym, że można będzie dojechać w to miejsce samochodem lub rowerem, zaparkować swój pojazd i dalej udać się środkiem zbiorowej komunikacji publicznej.
3. Planuje się przebudowanie pasa "starej" ulicy Kobiórskiej ( niegdyś Tyskiej) połączona ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych po jej obydwu stronach, na odcinku pomiędzy ulicą Centralną a Olszewskiego. Ułatwi to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku Tychów. Tym jednym kierunkiem poruszał się będzie również autobus przyjeżdżający z Mikołowa. Płyty drogowe "historyczne", które są pęknięte lub "zapadnięte", będą zastąpione nawierzchnią z bruku kamiennego. Dla autobusu nadjeżdżającego ze strony Tychów, będzie zbudowana niezależna zatoka autobusowa na ul. Przelotowej - bezpośrednio przed "rondem"
4. Na odcinku od ul. Plichtowickiej do "Starodroża" zostanie wydzielony poza jezdnią dla samochodów i miejscami parkingowymi, ciąg rowerowo – pieszy. Odcinek ścieżki rowerowej od ulicy Plichtowickiej do Tychów jest projektowany przez miasto Tychy. Na odcinku od krzyża przy ul.Olszewskiego do ul.Kwiatowej, chodnik dla pieszych będzie wykonany na zarurowanym rowie przydrożnym, a ścieżka rowerowa oddzielona barierami od jezdni drogi jednokierunkowej, pobiegnie po betonowych płytach "starej drogi".
5. Planuje się w terenie objętym projektem wymianę istniejącego oświetlenia oraz budowę dodatkowych punktów z uwzględnieniem energooszczędnej technologii LED. Napowietrzna sieć energetyczna będzie zlikwidowana a cały obszar będzie monitorowany. Będą wydzielone miejsca do cumowania rowerów, elementy architektury miejskiej i system informacji zgodny z przyjętym dla obszaru metropolitalnego.


W trakcie prac projektowych pojawiają się ciągle nowe sprawy wymagające rozwiązania, jak np.: wyjazd pomiędzy apteką "Vita" a budynkiem "Pod zegarem",  podwójny wyjazd z byłej Bazy Transportu Leśnego i ulicy Tuwima itp.
Nadrzędnym celem planowanych zmian jest stworzenie na opisywanym obszarze bezpiecznej przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, która przybliży to miejsce do standardów, jakie powszechnie spotykamy w Polsce i Europie. Należy się spodziewać, że po zbudowaniu ścieżki rowerowej z Tychów do Kobióra, w soboty i niedziele przemieszczać się może większa niż dotychczas liczba turystów rowerowych z obszaru Tychów i innych miast Metropolii. Ten element może otworzyć nowe perspektywy na ożywienie lokalnej gastronomii, handlu i usług jakich oczekują turyści rowerowi, często podróżujący całymi rodzinami.

J.M.

II. Przebudowa dróg gminnych
Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych: ul. Składowa, ul. Rubinowa, ul. Cicha, ul. Jasna, ul. Paproci, ul. Poziomkowa, ul. Wąska, ul. Plichtowicka wraz z zagospodarowaniem rejonu ul. Tuwima (budowa parkingu z dojściami). Przebudowa polegać będzie na częściowym wzmocnieniu podbudowy z korektą przekroju poprzecznego, wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzenie poboczy.

III. Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych
Projekt obejmuje budowę energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych w rejonie ul. Leśników, ul. Cichej, ul. Zachodniej ul. Łukowej, tzw. Starodroże, ul. Olszewskiego, ul. Rodzinnej, ul. Wschodniej. W ramach zadania przewiduje się budowę 153 punktów świetlnych ledowych wraz z zabudową szaf z układem nocnej redukcji mocy i punktami zapalania wyniesionymi na zewnątrz transformatorów.

Wszystkie inwestycje w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego muszą zostać zrealizowane w 2018r. Łączna wartość wszystkich projektów wynosi ok. 3 700 000zł z czego 85% jest wnioskowane o dofinansowanie z MFS.

MK


Autor: Strączek Grzegorz
Ilość wyświetleń: 1469


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór