Jesteś tutaj: Strona główna / Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze

Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze

Data powstania: 2015-07-01 00:00
Data modyfikacji: 2015-07-01 20:34

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Kwota dofinansowania
(78,17% kosztów kwalifikowalnych): 463 895,34 zł
Koszt całkowity zadania: 603 104,68 zł

ZAŁOŻENIA I CELE INWESTYCJI:
Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o kubaturze 7 995,5 m³ mieszczącego się przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze. W jego zakres wchodziły: docieplenie całości budynku szkoły (ściany i stropodach) wraz z wymianą stolarki okiennej, modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i grzejników na bardziej efektywne energetycznie), zainstalowanie na dachu budynku 5 szt. kolektorów słonecznych (o pow. 1,83 m² każdy) wraz z osprzętem do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Konieczność realizacji inwestycji wynikała z faktu, iż budynek nie spełniał wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynnika sezonowego zaopatrzenia w ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym ze względu na niską izolacyjność termiczną i zbyt wysoki współczynnik przenikania ciepła. Koszty energii zużywanej na ogrzewanie budynku stanowiły dotychczas jedną z głównych pozycji ogólnych kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, osiągając wartość ponad 100 tysięcy złotych w skali roku.

Projekt przyczyni się do zachowania zasobów naturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kobiór. Projekt poprawi sytuację następujących grup docelowego oddziaływania:

1. bezpośredni beneficjenci: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
2. pośredni beneficjenci: mieszkańcy gminy

Celem ekologicznym inwestycji jest poprawa powietrza atmosferycznego i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Projekt przyczyni się również do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy komfortu nauczania i pracy w budynku szkolnym.

KALENDARIUM:

1. Pierwszy wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla zadania złożono w dniu 5 maja 2010 r. Nasz wniosek uzyskał 30,625 pkt (76,56% możliwych do uzyskania) i znalazł się na 12 miejscu rezerwowej listy rankingowej i nie uzyskał dofinansowania.

Wnioskowana kwota dofinansowania (85%): 685 427,32 zł
Koszt całkowity zadania: 806 385,09 zł

2. Drugi wniosek o dofinansowanie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla zadania złożono w dniu 29 sierpnia 2011 r. Wniosek uzyskał 31,5 pkt (78,75% możliwych do uzyskania) i znalazł się na 30 miejscu rezerwowej listy rankingowej, nie uzyskując dofinansowania.

Wnioskowana kwota dofinansowania (85%): 692 608,73 zł
Koszt całkowity zadania: 814 833,81 zł

3. W 2012 r. podjęto decyzję o realizacji I etapu inwestycji, obejmującego docieplenie ścian budynku o pow. 1 614,9 m², docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją o pow. 292,5 m², wymianę stolarki okiennej na okna PCV o pow. 210,5 m², oraz stolarki drzwiowej
o pow. 8,4 m².

4. Realizację inwestycji poprzedziła procedura przetargowa, w której wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Robót Budowlanych Leszek Świątek
z Oleśnicy, która opiewała na kwotę 366 774,36 zł brutto. Inspektorem nadzoru został pan Janusz Mazur.

5. Inwestycję zrealizowano w okresie od 17 października 2012 r. do 5 września 2013 r. w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- pożyczka na kwotę 179 722 zł,
- dotacja w kwocie 17 621 zł,
- umorzenie pożyczki na kwotę 38 032,09 zł,
- środki własne w kwocie 132 424,91 zł.

6. W odpowiedzi na przesłane pismo w dniu 19 sierpnia 2014 r. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę, w której podkreślano, że inwestycja jest już 50% zrealizowana. Z uzyskanych informacji wynikało, że w ramach priorytetu V Środowisko Instytucja Zarządzająca dysponuje niewykorzystanymi środkami i istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania naszego projektu. W związku z czym we wrześniu 2014 r. wniosek skorygowano:

Wnioskowana kwota dofinansowania (78,17%): 636 955,58 zł
Koszt całkowity zadania: 814 833,81 zł

7. 3 listopada 2014 r. otrzymaliśmy informację o przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 1874/372/IV/2014 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.03.00-00-025/11-00 została podpisana 22 grudnia 2014 r.

8. W dniu 23.04.2015 r. rozstrzygnięto procedurę przetargową, wybierając najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INSTAL-ROGRA z Cieszyna za kwotę 195 388,55 zł brutto i 48 miesięcy gwarancji i rękojmi za zrealizowane roboty budowlane.

9. W dniu 28.04.2015 r. podpisano trzy umowy:

z wykonawcą robót budowlanych firmą PPHU INSTAL-ROGRA,
umowę na nadzór inwestorski z wyłonioną w odrębnym postępowaniu firmą RB Grzegorz Gwiazda z Pszczyny za kwotę 3 321 zł brutto,
umowę na nadzór autorski z wykonawcą projektu budowlanego firmą P.H.U. MP-PROJEKT Monika Chądzyńska z Popowa za kwotę 2 460 zł brutto.

10. W ramach drugiego etapu termomodernizacji zrealizowanego w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. zmodernizowano system centralnego ogrzewania – wymieniono rury, armaturę i grzejniki na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto zainstalowano na dachu budynku 5 szt. kolektorów słonecznych (o pow. 1,83 m² każdy) wraz z osprzętem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

11. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisano w dniu 15 czerwca 2015 r.

12. W dniu 29 czerwca 2015 r. dokonano uroczystego otwarcia zrealizowanej inwestycji.

Pliki do pobrania:


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1700


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór