Jesteś tutaj: Strona główna / Odbiór odpadów ``zielonych`` - nowe zasady w 2016 r.

Odbiór odpadów ``zielonych`` - nowe zasady w 2016 r.

Data powstania: 2016-04-06 14:07
Data modyfikacji: 2016-04-06 14:10

W związku z rozpoczynającym się „sezonem ogródkowym”, zwiększyło się zapotrzebowanie na worki brązowe przeznaczone do gromadzenia odpadów powstających z konserwacji przydomowych terenów zielonych (skoszona trawa, wygrabione liście, chwasty, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów itp.).
W związku z powyższym, przypominamy, że liczbę worków na odpady zielone jakie przysługują właścicielowi nieruchomości "zamieszkałej", w ramach wnoszonej comiesięcznej opłaty, reguluje uchwała Rady Gminy w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Uchwała nr RG.0007.61.2015 z dnia 24 września 2015r.). Wprowadziła ona regułę zgodnie z którą, brązowe worki są przekazywane w ilości "worek za worek, lecz nie więcej niż 5 sztuk w okresie miesiąca".  
W przypadku wystąpienia na danej nieruchomości, zapotrzebowania na większą ilość brązowych worków LDPE (ponad 5 sztuk), można je nabyć odpłatnie na zasadach, określonych uchwałą Rady Gminy w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Uchwała nr RG 0007.62.2015 z dnia 24.09.2015r, zmieniona uchwałą nr RG 0007.97.2016 z dnia 25.02.2016r.)
Cenę jednego worka brązowego określa załącznik nr 1 do w/w uchwały, i wynosi ona 8 zł brutto/sztuka. Płatność następuje przed wydaniem worka, w kasie Banku Spółdzielczego.

W celu ograniczenia masy odpadów zielonych (w szczególności trawy) przekazywanych do odbioru, zaleca się ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach oraz mulczowanie.

Powyższe uregulowania nie dotyczą pozostałych worków do selektywnej zbiórki odpadów (żółty, zielony, niebieski), które będą przekazywane zgodnie z zasadą "ilość przekazanych pełnych worków z odpadami = ilość nowych worków". 


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1477


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór